20 de Povețe ale regelui Solomon: Înțelepciunea se află la cei ce primesc sfaturi!

Timp de secole la rând, oamenii din lumea întreagă au admirat înțelepciunea regelui evreu Solomon. Datorită judecății sale, împărăția israeliană la vremea sa a cunoscut prosperitatea. Astăzi îți propunem să cunoști cele mai bune învățături ale unui gânditor renumit, care este întruchiparea înțelepciunii.

1.Dacă îi răspunzi omului, fără a-l asculta până la capăt, îi arăți cât de prost ești. 

2.Totul își are timpul său: de a veni în această lume și de a o părăsi. Timpul de a construi ceva și timpul de a distruge. Timpul de a aduna pietre și de a le împrăștia. Timpul de a vorbi, și timpul de a tăcea.

3.Chiar și un prost în timpul tăcerii poate părea înțelept.

4.Ai promis, îndeplinește! Este mai bine să nu promiți decât să promiți și să nu te ții de cuvânt.

5.Este greu să fii singur, căci dacă vei cădea, cine te va ajuta să te ridici? 

6.Soarta omului este să se bucurie de cele realizate.

7.Ține minte: dacă sapi o groapă, neapărat vei cădea în ea. Dacă rostogolești bolovanul la deal, acesta se va întoarce la tine.

8.Dacă ești un om bun, atunci chiar și căzând de 7 ori, oricum te vei ridica. Dacă ești un om rău, necazurile te vor doborî.

9.Bogăția nu te va ajuta niciodată la nimic, dar adevărul te poate salva oricând. 

10.Mulțimea cuvintelor nu scutește de păcătuire, iar cel care-și ține buzele este un om înțelept.

11.Mândria nu dă prilej decât la ceartă, înțelepciunea se află la cei ce primesc sfaturi.

12.Grăitorul de rele dă pe față lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ține ascunse.

13.Cei înțelepți ascund știința, iar gura celui fără de socotință este o nenorocire apropiată.

14.Omul milostiv își face bine sufletului său, pe când cel fără milă își chinuiește trupul.

15.Educația cu care copilul intră în viață se resimte câteodată chiar și până la bătrânețe.

16.Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți.

17.O casă și o avere sunt moștenire de la părinți, iar o femeie înțeleaptă este un dar de la Dumnezeu.

18.Fiul înțelept ascultă de învățătura tatălui său, iar cel batjocoritor nici de mustrare.

19.Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. 

20.De este vreo bunătate în lumea aceasta, caut-o la omul cu inima curată!