Unde ești tu în această lume? O pildă semnificativă

Se spune că liderul curentului inovator al gândirii evreiești- a fost închins într-un penitenciar. Era în așteptarea investigației și a procesului. Motivul pentru care a fost arestat era că unul dintre adversarii ideologiei hasidisme a informat guvernul rus despre principiile și modul său de viață.

Odată i-a făcut o vizită gardianul superior. Dar întemnițatul era complet scufundat în gândurile sale, încât nici nu a observat vizita. Atitudinea detașată și meditativă l-a impresionat de gardian. O conversație a urmat între ei, iar șeful jandarmilor a cerut să-i explice câteva dintre întrebările apărute în timpul lecturii cărților sacre.

-Cum să înțeleg, întrebă el, când Dumnezeu omniprezent îi zice lui Adam ”Unde ești? ”

-Crezi că Sfânta Scriptură este veșnică și dreaptă pentru orice epocă, orice generație și orice persoană?
-Cred, spuse vizitatorul.

-Dacă este așa, atunci, Dumnezeu ar trebuie să-l întrebe pe om: ”La ce nivel ai ajuns în această viață? Mulți ani și multe zile care sunt prescrise pentru tine, au trecut deja, cât de mult ai avansat tu în lumea asta? Și Dumnezeu zice: ”Ai trăit patruzeci și șase de ani, unde ești tu acum?”

Auzind că înțeleptul a știut câți ani a trăit, gardianul a rămas uimit. Era complet mirat de inteligența bătrânului și a ovaționat:

-Bravo!

Și, totuși, inima îi bătea cu putere. Se pare, că înțeleptul i-a atins cele mai sensibile coarde interioare. Gardianul, acum va privi lumea cu alți ochi și își va adresa întrebări fundamentale, mai des. Nu este un secret că fiecare om posedă un orizont spiritual. Când acest orizont se îngustează și ajunge de dimensiunea unui singur punct, atunci omul mediocru prinde a se bate cu pumnul în piept și uită unde a ajuns în această lume.

 

error: Content is protected !!